Årshjul og Aktivititetsplan

Onsdagsøvelser:Aspiranter: Individuelle tider

Rekruttdrill: kl 18:00 - 19:30

Hoveddrill: kl. 18:00 - 20:00

Hovedkorps Junior: kl. 18:00 - 19:30

Hovedkorps  Senior: kl. 18:00 - 20:30


NB! Det kan oppstå forandringer i øvingstidspunktene basert på: medlemsmengde, tilgjengelighet av instruktører og dirigenter, tid på året, eventuell ekstra øving til større begivenheter/hendelser, etc..