Kalender  -  høst 2021

 
 
Korpsets
Årshjul
 
 

 

 

     
     
 

høst 2021

 
     
     
 

Onsdagsøvelser :

 
 
     Aspiranter   individuelle tider         Rekruttdrill kl. 17.00 - 18.15     
     Aspirantgruppe kl. 18.30 - 19.00 Hoveddrill kl. 18.15 - 20.15  
     Hovedkorps  Junior   kl. 18.00 - 19.30      
     Hovedkorps  Senior kl. 18.00 - 20.30      
 
     
     
     
  November  
 
Onsdag 3. Halloween-øvelse   (kanskje Birkeland musikkorps kommer :)  )

alle !!!

 
 
Lørdag 20. Aspirant- og Seniordag      (ekstra Senior-opplegg på kvelden)

Aspiranter og Senior

 
     
  Desember  
 
Onsdag 8. Sannsynligvis øvelse i Justøy kapell

HK spillere

 
 
Lørdag 11. Julespilling i byen

HK + drill

 
 
Lørdag 11. "Syng jula inn"-ish i Justøy kapell 

HK spillere

 
 
Onsdag 15. Juleavslutning og julespilling på Dovre for de gamle

alle

 
     
     
     
           

 

 

 

 

 

 

  Vi forsøker her å få med det som skal skje de neste månedene - og ber alle om å lese kalenderen og sette av de dagene som er opplyst.        (Det kan også komme på ting underveis.)  
     

 

 

 

 

Det forventes at ovennevnte datoer merkes av i personlige kalendre for året, slik at disse dagene er satt av til korpset.

 

 

De musikanter som evt har jobbing som krasjer - bes allerede nå få byttet med kolleger, slik at korpsets dager fristilles.

 

 

 

 

 

Ser du/dere datoer som krasjer med noe annet du/dere skal - si ifra så fort du/dere kan, slik at vi har mulighet til å evt endre planene.