Styret
for Lillesand Skolekorps
2017 / 2018

Styre velges hvert årsmøte i oktober

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
   leder   Line Kristiansen 974 01 588   line.kristiansen(x)mhwirth.com

   nestleder

  Kathrine Danielsen 975 45 199   kkdanielsen(x)yahoo.no
   sekretær   Lene Heldal    
   kasserer   Lotta Modalen      414 12 161   lottamodalen(x)yahoo.se

   styremedlem

  Ånon Eikeland 975 45 199   kkdanielsen(x)yahoo.no
   styremedlem - drill-kontakt   Reidun Rosenberg    
   styremedlem - RK-kontakt   Åsne Knutson De Presno    
   tillitsvalgt HK-musikant   ?    
   AK-dirigent, ikke-tiende tilhører   Kristin O Engemyr 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
   RK-dirigent, ikke-tiende tilhører    Lars Andreas Lund 974 36 162   lars21(x)live.no
   HK-dirigent, ikke-tiende tilhører   Kristin O Engemyr 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
   Drill-instruktør, ikke-tiende tilhører   Tonje Søbye 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com
 
Lillesand skolekorps har samarbeid om opplæring med Kulturskolen i Lillesand og Birkenes
Rektor Nina Martinsen    Tlf: 37 28 15 58/ 37 28 17 20       e-post:  kulturskolen@birkenes.kommune.no
 

Andre Sentrale verv og stillinger:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
  instrumentansvarlig    Lars Bjørn Engemyr 482 16 104   lbengemyr(x)hotmail.com  
  uniformskomite   Inger Marie Johannessen    
  Kristine Hasle    
  matkomite   Cecilie Breimyr Brovig 903 68 704  cecilie.brovig(x)hotmail.com
  Sopary Min Aslaksen    
  Marianne Rislå    
  Eli Eigeland    
  turkomite
  Helga Rosenberg    
  Bent Christian Knudegaard    
  lotterikomite
  Lotta / Alexander Modalen 414 12 161  lottamodalen(x)yahoo.se
  Astrid Tandberg    
  Jan W Denstad    
 
foreldrevakt-
komite 

 

 HK

 

  Mona Bjelkåsen    
  Marianne Denstad    
 RK

 

  Kathrine Danielsen    
  Åsne Knutson De Presno      
  Cecilie Gjære    
 AK   Cecilie Skripeland    
  Live Walle    
  valgkomite   Paul Otto Henriksen 415 04 974   lillianrs(x)gmail.com
  Espen Ringvold    

 

Instruktører for Aspiranter og Rekrutter samt drill 2017/2018:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
  Elisabeth G. Lund   saksofon / klarinett 950 80 912   elisabeth.lund(x)nov.com
  Linneah Sofie Kjelsaas   klarinett 479 51 477   lskjelsaas(x)gmail.com
  Aslaug Hagestad Nag   trommer 932 03 343   hagestadnag(x)hotmail.no
  Tore Heuer

  messing

902 73 126

  tore.heuer(x)grimstad.kommune.no
  Tonje Søbye   drillansvarlig 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com
  Kristin O. Engemyr   dirigent Hovedkorps 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
  trommekonsulent
   Lars Andreas Lund   dirigent Rekruttkorps  974 36 162   lars21(x)live.no
  Kristin O. Engemyr   dirigent Aspirantkorps 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com


 

Lillesand Skolekorps
postboks 142, 4792 LILLESAND