Styret
for Lillesand Skolekorps
2021 / 2022

Styre velges hvert årsmøte i oktober

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
   leder   Torgeir Kjøstvedt 480 90 869   tkjost(x)hotmail.com

   nestleder

  Kathrine Danielsen 975 45 199   kkdanielsen(x)yahoo.no
   kasserer   Rachel Fjeld Salminen       940 00 034   rachelfjeldsalminen(x)gmail.com
   styremedlem   Kristin Gustavsen 97117872   kristinborresen(x)hotmail.com
   styremedlem   Espen Ringvold       93045826   eringvo(x)online.no
   styremedlem   Carl Christian Olsen 97618215   cchol(x)frisurf.no
   styremedlem   Emil Viken 454 10 229   emil.b.viken(x)gmail.com
   tillitsvalgt HK-musikant   Tuva Danielsen    
        
   HK-dirigent, ikke-tiende tilhører   Kristin O Engemyr 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
   Drill-instruktør, ikke-tiende tilhører   Tonje Søbye 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com
 
Lillesand skolekorps har samarbeid om opplæring med Kulturskolen i Lillesand og Birkenes
 

Andre Sentrale verv og stillinger:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
  instrumentansvarlig    Lars Bjørn Engemyr 482 16 104   lbengemyr(x)hotmail.com  
  uniformskomite   Inger Marie Johannessen 974 21 374   ingerbay(x)hotmail.com
  Kristine Hasle Øina 992 45 258   kristine.hasle(x)hotmail.com
  matkomite   Louise Kjøstvedt 46470311   lullan78(x)yahoo.se
     
     
     
  turkomite
     
     
  lotterikomite
  Kristoffer Eide 476 88 828   kristoffer.eide(x)aquatiq.com
     
     
 
foreldrevakter

 

 

 

 HK

 

  Mona Bjelkåsen  (Senior)    
  Kathrine Danielsen (Senior)    
  Marianne Denstad (Senior)    
  Åsne De Presno    
  Marthe Franksson    
  Andreas Veiersted    
  Håvard Dahl    
 AK

 

  Turid Gya    
  John Fredrik Ølstørn    
  Jason Walker    
  Erlend Larsen    
  valgkomite      
     

 

Instruktører for Aspiranter og Rekrutter samt drill 2021/2022:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
  Vegar Lippestad   sax  
  Ida Harbak   klarinett + RK    
  Aslaug Hagestad Nag   trommer 932 03 343   hagestadnag(x)hotmail.no
  Tore Heuer

  messing + AK

902 73 126

  tore.heuer(x)grimstad.kommune.no
       
  Kristin O. Engemyr   dirigent Hovedkorps, musikalsk leder 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
  trommekonsulent
     
  Tonje Søbye   drillansvarlig 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com


 

Lillesand Skolekorps
postboks 142, 4792 LILLESAND