Styret
for Lillesand Skolekorps
2020 / 2021

Styre velges hvert årsmøte i oktober

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
   leder   Åsne Knutson De Presno 902 01 587   aasne(x)hotmail.no

   nestleder

  Kathrine Danielsen 975 45 199   kkdanielsen(x)yahoo.no
   sekretær   Tom Olstad 928 83 880   tom1.olstad(x)gmail.com
   kasserer   Rachel Fjeld Salminen       940 00 034   rachelfjeldsalminen(x)gmail.com
   styremedlem   Carl Christian Olsen    
   styremedlem   Torgeir Kjøstvedt 480 90 869   tkjost(x)hotmail.com
   styremedlem   Emil Viken 454 10 229   emil.b.viken(x)gmail.com
   tillitsvalgt HK-musikant   Tuva Danielsen    
   HK-dirigent, ikke-tiende tilhører   Kristin O Engemyr 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
   Drill-instruktør, ikke-tiende tilhører   Tonje Søbye 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com
 
Lillesand skolekorps har samarbeid om opplæring med Kulturskolen i Lillesand og Birkenes
 

Andre Sentrale verv og stillinger:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
  instrumentansvarlig    Lars Bjørn Engemyr 482 16 104   lbengemyr(x)hotmail.com  
  uniformskomite   Inger Marie Johannessen 974 21 374   ingerbay(x)hotmail.com
  Kristine Hasle Øina 992 45 258   kristine.hasle(x)hotmail.com
  matkomite   Hilde Thomassen 909 67 092   hilde.thomassen(x)sshf.no
  Marianne Rislå 976 09 857   mari_risla(x)hotmail.com
  Wendy Macias    
  Louise Kjøstvedt    
  turkomite
  RK:    Wendy Macias 913 49 446   wendymacias(x)hotmail.com
  HK:    Morten Hugsted 480 90 869   tkjost(x)hotmail.com
  lotterikomite
  Kristoffer Eide 476 88 828   kristoffer.eide(x)aquatiq.com
  Aurora Hustad    
  Audun Øien    
 
foreldrevakt-
komite 

 

 HK

 

  Mona Bjelkåsen 915 83 801   mbj(x)nkom.no
  Marianne Denstad 928 14 545   mcdenstad(x)hotmail.com
 RK

 

     
     
  valgkomite   Joyce Pigao 463 71 282   joyce.pigao(x)sshf.no
  Reidun Rosenberg Røstad 415 69 359   reidun.r.r(x)gmail.com

 

Instruktører for Aspiranter og Rekrutter samt drill 2020/2021:

For å unngå spamming er alle mailadresser notert med (x) i stedet for @
     
       
  Aslaug Hagestad Nag   trommer 932 03 343   hagestadnag(x)hotmail.no
  Tore Heuer

  messing

902 73 126

  tore.heuer(x)grimstad.kommune.no
       
  Kristin O. Engemyr   dirigent Hovedkorps, musikalsk leder 414 50 253   tintin-73(x)hotmail.com
  trommekonsulent
     
  Tonje Søbye   drillansvarlig 452 87 129   tonjesobye(x)outlook.com


 

Lillesand Skolekorps
postboks 142, 4792 LILLESAND