Støttemedlemmer pr. nov. 2012:
             

Ønsker du å se hva det innebærer å være støttemedlem for Lillesand skolekorps - ta en titt HER

             
   
Private:
 
 Astrup   Morten 
 Bjørkestøl   Helge  
 Bjørkestøl   Borgny  
 Corneliussen   Arne  
 Ellingsen   Rolv  
 Engemyr   Sissel og Lars B. 
 Flaa   Tor  
 Gunnufsen   Johan Christian  
 Hansen   Leif  
 Hansson   Tor Reinhardt  
 Håkedal   Berit  
 Johansen   Karin  
 Kierulf   Birger  
 Klepsland   Liv  
 Knudsen   Alf  
 Knutsen   Arnt Olaf  
 Knutson   Ørjan  
 Knutson   Eldbjørg Søberg  
 Kristiansen   Synnøve  
 Kulia   Georg Johan 
 Larsen  Olaug 
 Ludviksen   Jannicke  
 Martinsen   Leif  
 Mosgren   Inger  
 Nielsen  Ann Carita Breimoen  
 Nilsen  Helge og Liv 
 Nilsen  Henning 
 Nilsen  Jan  
 Ramse   Arnfinn Theodor  
 Rosåsen   Kristin  
 Sandven   Jan  
 Stendal   Karin  
 Sundtjønn   Anne Margrethe  
 Svendsen   Astrid  
 Unander   Grethe Elise  
 Urfjell   Bjørn Kåre 
 Vagle   Leif Reidar  
 Vennesland   Ulf Erling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg til disse ovennevnte har flere
personer betalt inn uten å oppgi navn
   
Bedrifter:
 
Rørhus AS v/Arne Thomassen
Rolf 4 Summit Ridge RD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Støttemedlemmer pr. feb. 2011:
             

Ønsker du å se hva det innebærer å være støttemedlem for Lillesand skolekorps - ta en titt HER

             
   
Private:
 
Andersen, Bjørn
Andreassen, Petter
 
Bang, Øyvind
Birketveit, Bjarne 
Bjørkestøl, Borgny
Bjørkestøl, Helge
Brovig, Inger Ann
 
Conradsen, Dag-Finn
Corneliussen, Arne
 
Ellingsen, Rolf Arne
Endresen, Ellen
Engemyr, Lars Bjørn
Engemyr, Sissel O.
Eskild, Jo
 
Falnæs, Berit B.
Fjeldal, Marit
Fjermeros, Synnøve
Flaten, Marit
Fredheim, Gerd
Fredheim, Karin
 
Gunnufsen, Johan Christian
  
Hagen, Hjørdis
Hansen, Leif
Hansen, Solveig
Hansson, Tor Reinhardt
Heldal, Brit Aarre
Heldal, Sølvi
Helling, Per Egil
Håkedal, Berit
 
Johansen,  Karin
 
Kierulf, Børge
Kjørsvik, Leif  
Klepsland, Liv  
Knudsen, Alf
Knutsen, Arnt Olaf
Knutson, Eldbjørg Søberg
Knutson, Ørjan
Kristiansen, Synnøve
Kristiansen, Tor Martin  
Kulia, Georg J.
 
Larsen, Olaug
Lauvrak, Hans Johnny  
Ludviksen, Jannicke  
  
Midtsveen, Ann Kristin
Moen, Egil
Mogstad, Rolf
Moldal, Signe og Åge
Myklebust, Geirmund
 
Nielsen, Ann Carita Breimoen
Nilsen, Jan
 
Omholt, Sissel
  
Ramse, Arnfinn Theodor
Reiersen, Helen
Rosåsen, Kristin
Røyneland, Gerda S.
  
Sandven, Jan
Simonsen, Trygve-Johan
Skaanes, Åse Berit
Skuggevik, Odd
Spillekom, Randi G.
Stendal, Karin  
Storemyr, Sissel  
Sundtjøn, Anne
Svendsen, Astrid   
Sødal, Marianne Dynestøl
Sørbotten, Vidar
Sørum, Signe Hansen
  
Thomassen, Ove  
 
Unander, Grethe Elise
  
Vennesland, Ulf Erling
 
Widmer, Peter
  
Øhra, Berit Kari
 
  
 
 
I tillegg til disse ovennevnte har flere
personer betalt inn uten å oppgi navn
   
Bedrifter:
 
Bil & Trailer
Bjørlykke
Ecco Fisk og Delikatesse AS
Glass og Vedlikehold   v/ A. Johannessen
Kjøkken-Centeret Expert
Lillesand Trafikkskole ANS
Roy Sandnes AS    
Rørhus AS   v/ Arne Thomassen 
Skiltverkstedet AS 
Terjes Trykkeri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

 

 

 

  Støttemedlemmer pr. des. 2009:
             

Ønsker du å se hva det innebærer å være støttemedlem for Lillesand skolekorps - ta en titt HER

             
   
Private:
 
Aanonsen, Svein Tore
Andersen, Bjørn
Andreassen, Petter
 
Bakkemoen, Dagfinn
Bang, Øyvind
Bentzen, Tore
B.....    anonym
Bjørkestøl, Borgny
Bjørkestøl, Helge
Brovig, Inger Ann
 
Conradsen, Dag-Finn
Conradsen, Svein Martin
Corneliussen, Arne
 
Dretvik, Willy
Dyrstad, Erland
 
Ellingsen, Rolv
Endresen, Ellen
Engemyr, Cathrine O.
Engemyr, Lars Bjørn
Engemyr, Sissel O.
Eriksen, Thore
Eskild, Hilde
 
Falnæs, Berit B.
Fjeldal, Marit
Fjermeros, Synnøve
Flaa, Tor
Flaten, Marit
Forbes, Reidun S.
 
Gauslå, Elsa
Glamsland, Rolf
Gunnufsen, Johan Christian
  
Hagen, Hjørdis
Hansen, Leif
Hansen, Reidun
Hansen, Solveig
Hansson, Tor Reinhardt
Heldal, Brit Aarre
Heldal, Sølvi
Helling, Per Egil
Håkedal, Berit
 
Johansen,  Karin
 
Kierulf, Børge
Kjørsvik, Leif  
Klepsland, Liv  
Knudsen, Alf
Knutsen, Arnt Olaf
Knutson, Eldbjørg S.
Knutson, Ørjan  
Kristengård, Stein-Ove
Kristiansen, Bjørn
Kristiansen, Synnøve
Kristiansen, Tor Martin  
Kræmer, Johannes  
Kulia, Georg J.
 
Lauvrak, Hans Johnny  
Ludviksen, Jannicke  
  
Martinsen, Leif  
Midtsveen, Ann Kristin
Moen, Egil
Mogstad, Rolf
Moseid, Edvard  
Mosgren, Inger  
Myklebust, Geirmund
 
Nilsen, Jan
 
Olsen, Ingebjørg  
Omholt, Sissel  
  
Pedersen, Bjørn Harald   
  
Radeijko, Ragnhild P.
Ramse, Arnfinn Theodor
Reiersen, Helen
Reinertsen, Vidar  
Rosåsen, Kristin  
Røyneland, Gerda S.
  
Sandven, Jan
Simonsen, Trygve-Johan
Sjøholt, Grete O.
Skaanes, Åse Berit
Skuggevik, Odd
Spillekom, Randi G.
Stendal, Karin  
Storemyr, Sissel  
Sundtjøn, Anne
Svendsen, Astrid   
Sørbotten, Vidar
Sørum, Signe H.  
  
Thomassen, Ove  
 
Unander, Grethe Elise
  
Vagle, Leif R.
Vennesland, Ulf Erling
 
Widmer, Peter
  
Øhra, Berit Kari
Østerberg, Kurt
 
Ånonsen, Torunn O.
  
 
 
I tillegg til disse ovennevnte har flere
personer betalt inn uten å oppgi navn
   
Bedrifter:
 
Glass og Vedlikehold   v/ A. Johannessen
Lillesand Trafikkskole ANS
Roy Sandnes AS    
Rørhus AS   v/ Arne Thomassen 
Skiltverkstedet AS 
Terjes Trykkeri