Vil du bli støttemedlem    
    i Lillesand skolekorps?    
         
    Lillesand skolekorps har de siste årene hatt en god     
    og jevn oppsving - både i kvalitet og kvantitet.    
   
Dette er noe vi ønsker å fortsette med, men slikt koster.
   
    Vi ber derfor om din støtte til å fortsette dette    
    viktige barne- og ungdomsarbeidet.    
         
    Vi har de 2 siste årene delt korpset i    
    Hovedkorps og Rekruttkorps,    
   
dette har vist seg å være suksess.
   
    Vi håper - med din hjelp - på en fortsatt fin fremgang.    
         
         
   

Støtte til Lillesand skolekorps

   
    Kontingent privatpersoner 2009  -  kr 250,-    
    Kontingent familie 2009  ...............  -  kr 500,-    
    Kontingent bedrift 2009  ………   > kr 500,-    
       

   
   

Kontingenten betales inn til:

     
   

Lillesand skolekorps

     
   

Postboks 142

     
   

4792 LILLESAND

     
           
   

Konto nr

 

Registrerte støttemedlemmer vil motta et flott

   
   

 2850.21.30104         

 

 klistremerke for bruk til skryt i bilvindu e.l.,samt

   
       

et årlig skriv om korpslivet og utvikling. 

   
             
         
         
    Er du allerede støttemedlem    
    i Lillesand skolekorps?    
    I så fall:    
    Tusen takk for støtten!    
   

 

 
    Pga din – og andre likesinnedes – inngåtte  
    støttemedlemskap, har vi denne sommeren kunnet  
    oppfriskeinstrumentstallen vår.  
    Du har altså litt ”eierskap” i flere av de instrumentene  
   

  du kan se korpset spille på dette året.

 
    Tusen takk!  
       
   

Vi håper du vil bruke klistremerket du har mottatt, 

 
   

i god reklame for korpset - slik at også andre får lyst

 
    til å støtte oss.  
       
   

Glad trudelutt fra

Lillesand skolekorps -11

   
         
       
         
    Skulle du høre om andre som kunne tenke seg å    
   

 støtte oss, er det bare for dem å betale inn det

   
    ønskede beløpet på vår konto     
    – og de vil bli registrert som fullverdige støttemedlemmer    
         
 
Ta en titt på lista over støttemedlemmer
 
- se om det er noen du savner der    :)