Sponse Lillesand skolekorps ?

 
     
     
     
  Det koster å drive korps  
  instrumenter, uniformer, instruktører - alt koster  
     
  Derfor trenger vi sponsorer  
     
  Kan du tenke deg å sponse Lillesand skolekorps?  
     
  Vi har flere typer sponsorer - ta kontakt med økonomiansvarlig i styret:  
  Inneværende år er det:  
                              Unni Isaksen   -   unniisak(x)broadpark.no      
                                                                            erstatt (x) med @