HK

 
Hovedkorpset er korpset for de eldste og mest rutinerte av musikantene. 
For å spille i HK må man, som hovedregel, ha gått gradene som Aspirant og Rekrutt. 
HK (ved dirigenten og styret)  står derimot fritt til å "fiske" opp de instrumentene som trengs til HK.
Den enkelte Aspirants/Rekrutts alder og ferdigheter kan også tas med i beregning.
 
 
Mer om HK kommer