Alt som er verd å vite om Lillesand skolekorps:

KORPS OG DRILL   DRIFT   LYD OG BILDE
         
Hovedkorps m/drill   Styret, utvalg og   Bilder
Rekruttkorps m/drill   Instruktører   Eldre bilder
Aspirantkorps       Gamle bilder
Senior   Inntekter    
        Øvelseslyder
Uniform  

Kalender

   
Stjerner, medaljer osv   Årshjul   Konfirmanter, Russ og Gardister
        Gardist Wilhelmsen 2007
Kontingent   Korpshelg    
    Marsjhelg   Avisutklipp fra flere år
Instrumenter       Gruppebilder for nedlasting  (1999-2010)
Instrumentstell   17. mai    
Notearkiv       Video og film av korpset  (frem til 2012)
    Turer    
Korpsets historie        
Æresmedlemmer        
Støttemedlem        
         

Medlemsregler